Skip to Calendar
Select a Year

Skip to Calendar
Feb
1

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
2

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
2

6:00 PM

7:00 PM

PTA Legislative Forum
UHS-1-UHS Auditorium (1090)

Add to Calendar

Feb
5

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
6

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
7

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
8

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
9

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
10

9:00 AM

12:00 PM

Parents as Partners in Progress

Add to Calendar

Feb
12

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
13

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
14

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
15

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
16

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
19

All Day

Feb
23

All Day

Winter Recess ALL SCHOOLS CLOSED

Add to Calendar

Feb
26

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
27

All Day

A-Day

Add to Calendar

Feb
28

All Day

B-Day

Add to Calendar

Feb
28

6:30 PM

7:30 PM

Black History Month
UHS-1-UHS Auditorium (1090)

Add to Calendar

Feb
29

All Day

A-Day

Add to Calendar